Для записи или в случае других вопросов, просьба звонить по телефону 26460009 или писать [email protected]

Kolumbs.lv

Apdrošināšanas programmas ārzemju braucieniem

 80% mūsu klientu saviem ceļojumiem izvēlas Ergo Latvija apdrošināšanas programmas

 

Izvēlies sev piemērotāko apdrošināšanas polisi:

“ERGO Latvija”  apdrošināšana

Apdrošinātie riski Apdrošinājuma summa EUR
  Standarta Paplašinātā Premium
Medicīniskā palīdzība 75 000.- 100 000.- 110 000.-
- medicīniskā izdevumi 75 000.- 100 000.- 110 000.-
- zobārstniecība 750.- 1 000.- 1 100.-
- repatriācija slimības/ nāves gadījumā 75 000.- 100 000.- 110 000.-
- med. transports ārzemēs 75 000.- 100 000.- 110 000.-
- med. transports mītnes zemē 375.- 500.- 550.-
- tuvinieka ierašanās un uzturēšanas izdevumi 11 250.- 15 000.- 16 500.-
- cietušā pavadītāja izdevumi 11 250.- 15 000.- 16 500.-
- bērna evakuācija 11 250.- 15 000.- 16 500.-
- apbedīšanas izdevumi ārzemēs 11 250.- 15 000.- 16 500.-
- telefona sarunu izdevumi 75.- 100.- 110.-
- transporta izdevumi, lai turpinātu ceļojumu 750.- 1 000.- 1 100.-
Nelaimes gadījumi: 5 000.- 15 000.- 30 000.-
- nāve 5 000.- 15 000.- 30 000.-
- invaliditāte 5 000.- 15 000.- 30 000.-
Privātā civiltiesiskā atbildība - 50 000.- 60 000.-
Bagāžas apdrošināšana - 1 200,- 1 800,-
- Sabojāšana, nozaudēšana (pārvadātāja vainas dēļ) - 700,- 1 000,-
- Aizkavēšanās (pārvadātāja vainas dēļ) - 200,- 300,-
- Zādzība - 300,- 500,-
Ceļojuma atcelšana / pārtraukšana / nokavēšana - 2 100,- 6 000,-
- Atcelšana (slimība u.c.) - 700,- 2 000,-
- Pārtraukšana / atgriešanās ne med. iemeslu dēļ - 700,- 2 000,-
- Nokavēšana (t. sk. nokavēts tranzīts) - 700,- 1 000,-
- Atcelšana/pārtraukšana dabas katastrofu dēļ - - 1 000,-
Lidojuma aizkavēšanās/atcelšana - 200.- 300.-
Ceļojuma dokumenti 100.- 200.- 300.-
Juridiskie izdevumi - - 1 000.-
Apdrošinātā aizstāšana - - 1 000.-
Elektronikas apdrošināšana: - - 500.-
- Bojāšana - - 200.-
- Zādzība - - 300.-
COVID-19 attiecībā uz Medicīniskiem izdevumiem 50 000.- 50 000.- 50 000.-
COVID-19 attiecībā uz Ceļojuma atcelšanu/pārtraukšanu - 700.- 2 000.-
Apdrošināšanas prēmija vienai dienai*
Eiropa 0.60 1.50 3.00
Visa pasaule, izņemot ASV, Kanādu, Karību salas, Austrāliju, Jaunzēlandi 0.90 2.30 3.80
Visa pasaule 2.00 3.50 6.00


* Vecuma koeficients: no 66 līdz 80 gadiem = 2

 

Apdrošināšanas noteikumi

 

"BTA" apdrošināšana

 

Standarta riski

NEPIECIEŠAMĀ

OPTIMĀLĀ

OPTIMĀLĀ+

ZELTA*

VIP*

Medicīniskie izdevumi

75 000 – 200 000

75 000 – 200 000

100 000 – 200 000

100 000 – 200 000

100 000 – 200 000

Repatriācija

10 000

25 000

25 000

25 000

25 000

Medicīniskā evakuācija

10 000

50 000

50 000

50 000

50 000

Izdevumi cietušā pavadītājam

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

Neatliekamā stomatoloģiskā palīdzība

150

150

150

200

200

Ceļojuma anulācija

 

700

700

700

700

Pases nolaupīšana, nozaudēšana

 

150

200

300

600

Nelaimes gadījums ar sakropļojuma vai nāves iestāšanos

 

10 000

10 000

15 000

20 000

Bagāžas nozaudēšana, nolaupīšana vai bojājums

 

700

700

850

1 000

Bagāžas aizkavēšanas

 

170

170

200

250

Bagāžas zādzība, kamēr tā atrodas Klienta pārziņā

 

200

200

250

300

Civiltiesiskā atbildība

 

30 000

30 000

40 000

50 000

Sporta inventāra nozaudēšana, nolaupīšana vai bojājums

 

500

500

600

700

Juridiskā palīdzība

 

 

350

1 500

2 500

Lidojuma aizkavēšanās, atcelšana

 

 

120

350

500

Lidojuma nokavēšana CSNg rezultātā

 

 

500

500

500

Medicīniskie izdevumi mītnes zemē

 

 

 

300

1 000

Klienta aizstāšana

 

 

 

1 500

2 500

Ceļojuma pārtraukšana

 

 

 

1 000

1 500

Izdevumi par tuvinieka ierašanos ārkārtējos gadījumos

 

 

 

500

1 000

Sporta inventāra nolaupīšana laikā, kad tas atradies Klienta pārziņā

 

 

 

600

700

Slēpošanas inventāra salaušana, bojājums, iestājoties nelaimes gadījumam

 

 

 

 

500

Cena 1 personai