Klientus apkalpojam attālināti vai pēc iepriekšēja pieraksta darba dienās no plkst. 09:00-17:00.
Lai pierakstītos vai citu jautājumu gadījumā, lūdzu zvaniet pa tālruni 26460009 vai rakstiet [email protected]

SIA "Tūrisma aģentūra KOLUMBS"
PVN LV 40003404807
Reģistrācijas numurs Ekonomikas ministrijas TATO datubāzē TATO-2010-107
Blaumaņa iela 34-6, Rīga, LV-1011

Tālr.: 67 21 21 21
Fakss: 67 22 40 30

Banka
A/S "Swedbank"
kods: HABALV22
konts: LV84HABA0551006599064

A/S "SEB banka"
kods: UNLALV2X
konts: LV06UNLA0050002843231

Luminor Bank AS
kods: RIKOLV2X
konts: LV43RIKO0000084792075

Grāmatvedība
Tālr.: 67 79 61 19
Fakss: 67 22 40 30
E-pasts: [email protected]