Klientus apkalpojam attālināti vai pēc iepriekšēja pieraksta darba dienās no plkst. 09:00-17:00.
Lai pierakstītos vai citu jautājumu gadījumā, lūdzu zvaniet pa tālruni 26460009 vai rakstiet [email protected]

“ERGO Latvija” apdrošināšanas programmas ārzemju braucieniem

Apdrošinātie riski Apdrošinājuma summa EUR
  Standarta Paplašinātā Premium
Medicīniskā palīdzība 75 000.- 100 000.- 110 000.-
- medicīniskā izdevumi 75 000.- 100 000.- 110 000.-
- zobārstniecība 750.- 1 000.- 1 100.-
- repatriācija slimības/ nāves gadījumā 75 000.- 100 000.- 110 000.-
- med. transports ārzemēs 75 000.- 100 000.- 110 000.-
- med. transports mītnes zemē 375.- 500.- 550.-
- tuvinieka ierašanās un uzturēšanas izdevumi 11 250.- 15 000.- 16 500.-
- cietušā pavadītāja izdevumi 11 250.- 15 000.- 16 500.-
- bērna evakuācija 11 250.- 15 000.- 16 500.-
- apbedīšanas izdevumi ārzemēs 11 250.- 15 000.- 16 500.-
- telefona sarunu izdevumi 75.- 100.- 110.-
- transporta izdevumi, lai turpinātu ceļojumu 750.- 1 000.- 1 100.-
Nelaimes gadījumi: 5 000.- 15 000.- 30 000.-
- nāve 5 000.- 15 000.- 30 000.-
- invaliditāte 5 000.- 15 000.- 30 000.-
Privātā civiltiesiskā atbildība - 50 000.- 60 000.-
Bagāžas apdrošināšana - 1 200,- 1 800,-
- Sabojāšana, nozaudēšana (pārvadātāja vainas dēļ) - 700,- 1 000,-
- Aizkavēšanās (pārvadātāja vainas dēļ) - 200,- 300,-
- Zādzība - 300,- 500,-
Ceļojuma atcelšana / pārtraukšana / nokavēšana - 2 100,- 6 000,-
- Atcelšana (slimība u.c.) - 700,- 2 000,-
- Pārtraukšana / atgriešanās ne med. iemeslu dēļ - 700,- 2 000,-
- Nokavēšana (t. sk. nokavēts tranzīts) - 700,- 1 000,-
- Atcelšana/pārtraukšana dabas katastrofu dēļ - - 1 000,-
Lidojuma aizkavēšanās/atcelšana - 200.- 300.-
Ceļojuma dokumenti 100.- 200.- 300.-
Juridiskie izdevumi - - 1 000.-
Apdrošinātā aizstāšana - - 1 000.-
Elektronikas apdrošināšana: - - 500.-
- Bojāšana - - 200.-
- Zādzība - - 300.-
COVID-19 attiecībā uz Medicīniskiem izdevumiem 50 000.- 50 000.- 50 000.-
COVID-19 attiecībā uz Ceļojuma atcelšanu/pārtraukšanu - 700.- 2 000.-
Apdrošināšanas prēmija vienai dienai*
Eiropa 0.60 1.50 3.00
Visa pasaule, izņemot ASV, Kanādu, Karību salas, Austrāliju, Jaunzēlandi 0.90 2.30 3.80
Visa pasaule 2.00 3.50 6.00


* Vecuma koeficients: no 66 līdz 80 gadiem = 2

 

Apdrošināšanas noteikumi